יוסף קערלער / דאָס געזאַנג צווישן ציין

Thursday, November 30, 2006*

אפילו אַ בוים
ער וואָלט גערן אַריבער
אַהין־צו, וואו נייטיקער איז ער,
און ליבער –
בפרט נאָך – אַ מענטש,
וואָס מע זעט שוין פון וויגל:
ביים לאָזן די וואָרצלען,
סע שניידן זיך פליגל...
0 Comments:

Post a Comment

<< Home